Година на построяване
1881 – 1885 г.
Кратка информация

Дворецът е строен за лятна резиденция на княз Александър I Батенберг в периода 1881 – 1885 г. Първото име на резиденцията - Сандровоидва от умалителното име на италиански език на княза – Sandro. През 1893 г. княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска дава сегашното име - Евксиноград (Гостоприемния град – от гръцкото име на Черно море, Εύξεινος Πόντος (Euxénos póntos. Авторът на първоначалния проект за главната сграда на двореца Евксиноград е австрийския архитект Виктор Румпелмайер. Известна намеса в проекта правят швейцарския архитект Херман Майер с участието на арх. Никола Лазаров през 1890-те години и така създават сегашния архитектурен облик на сградата.

Автор
арх. Херман Майер с участието на арх. Никола Лазаров
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Парково и градинско изкуство НКЦ
Статут НКЦ
Групова НКЦ
Категория
Национално значение
Адрес