Година на построяване
-
Кратка информация

Първите стъпки в изграждането на общинска градина са направени още през 1862г., когато Хафъз Еюб, председател на местния търговски съвет, подкрепен от мюлиазима (кмета на града - Халил ефенди,отрежда близо десет декара за парк - Белидие бахча, и нарежда ограждането им с плет от храсти. Зеленчуковата градина се е намирала на сегашния Вход на Морската градина, т. нар. Пропилеите. След Освобождението, през 1881 г., кметът на Варна - Михаил Колони предлага да се създаде градска градина около театъра, заедно с приморски парк. Първоначално идеята му не е възприета, но скоро успява да обособи 26 декара парк, в който са засадени 130 дървета. За изграждането на парка, лично от Карел шкорпил е поканен чешкия паркостроител Антон Новак. Неговата всеотдайност и усърдна работа биват възнаградени от общината през 1899 г. с построяването на къща край входа на Морската градина..

Автор
Антон Новак
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Изключителна държавна собственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Парково и градинско изкуство НКЦ НКЦ,
Статут НКЦ
Групова НКЦ
Категория
Национално значение
Адрес