Година на построяване
1900г.
Кратка информация

На 19.ХІ.1900 г. е открито Девическото занаятчийско-практическо училище „Трудолюбие” (сега Матроски клуб, известно повече като дом „Майка”. Автор на проекта е френския архитект Анри Пиер. С построяването на училището благотворителното дружество „Майка“ цели да подпомага бедни вдовици, сираци, способни ученички от бедни семейства, откриване и издържане на сиропиталище и училище. Първоначалният обем на сградата е едноетажен. През 1914 г. е надстроена с втори етаж и е електрифицирана. През 1932 г. е построен училищен салон със сцена в двора, а 5 години по-късно са пристроени още две класни стаи.Архитектурата на сградата е неоренесансова със строга симетрична композиция и триделна симетрична главна фасада.

Автор
арх. Анри Пиер
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес