Година на построяване

1900г.

Кратка информация

На 19.ХІ.1900 г. е открито Девическото занаятчийско-практическо училище „Трудолюбие” (сега Матроски клуб, известно повече като дом „Майка”. Автор на проекта е френския архитект Анри Пиер. С построяването на училището благотворителното дружество „Майка“ цели да подпомага бедни вдовици, сираци, способни ученички от бедни семейства, откриване и издържане на сиропиталище и училище. Първоначалният обем на сградата е едноетажен. През 1914 г. е надстроена с втори етаж и е електрифицирана. През 1932 г. е построен училищен салон със сцена в двора, а 5 години по-късно са пристроени още две класни стаи.Архитектурата на сградата е неоренесансова със строга симетрична композиция и триделна симетрична главна фасада.

Автор

арх. Анри Пиер

Техническо състояние

Добро

Собственост (преобладаваща)

Държавна частна

Вид НКЦ

Архитектурно-строителна НКЦ

Статут НКЦ

Единична НКЦ

Категория

-

Галерия

No items found.

Архивни документи

No items found.

Адрес

Подобни обекти

Жилищна сграда

бул. "Владислав Варненчик" №19

Жилищна сграда

бул. "Владислав Варненчик" №21

Жилищно-търговска сграда

бул. "Владислав Варненчик" №23, ъг. ул. "Георги Бенковски"

Жилищно-търговска сграда

бул. "Владислав Варненчик" №27

Жилищна сграда

бул. "Владислав Варненчик" №29

Жилищна сграда

бул. "Владислав Варненчик" №31

Търсене
close
Търсете обекти по адрес, функция, автор...