Година на построяване
1931 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Христо Дончев и Гунка Хр. Дончева.

Автор
арх. Стефан В. Попов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес