Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №27, 29
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №3, 3А
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска публична / Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №31, 31А
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №38, ъг. ул. "27-ми юли"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищно-търговска сграда
бул. "Мария Луиза" №39, ъг. ул. "Антим І"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №40
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №46, ъг. ул. "Марко Балабанов"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №6
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №7
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска публична
-
Жилищна сграда
ул. "Михаил Колони" №4
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №117
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №119
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №125
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №127
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №129, ъг. ул. "Македония" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №133
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Съсобственост
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №135
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Съсобственост
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №22, в района на Морската градина
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна
Местно значение
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №43 , ъг. ул. "Епископ Константин"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №65
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Приморски" №67
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №11
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №13
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №18, ъг. ул. "Петко Каравелов"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №36, ъг. ул. "Марин Дринов"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №38
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №42, ъг. ул. "Цар Асен"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Сливница" №56
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №22, ъг. ул. "Атанас Георгиев" №2
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №25
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №27
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №3, ъг. ул. "Антим І"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №36, ъг. ул. "Радко Димитриев" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №38
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Градска болница
бул. "Съборни" №42А
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Съборни" №46, ъг. ул. "Сава Доброплодни"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищно-търговска сграда
бул. "Съборни" №58
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Цар Освободител" №9, ул. "Стефан Караджа" №42
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищно-търговска сграда
бул."Съборни" №56
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
пл. "Екзарх Йосиф" №3
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Жилищна сграда
пл. "Екзарх Йосиф" №5, ъг. ул. "Стефан Караджа"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Жилищна сграда
пл. "Екзарх Йосиф" №9, ъг. ул. "Михаил Колони"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Жилищна сграда
пл. "Мусала" №7
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Съсобственост
-
Жилищна сграда
пл. "Мусала" №8
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
Жилищна сграда
пл. "Мусала" №9
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
пл. "Петко Р. Славейков" №4
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна частна
-
Жилищна сграда
пл. "Петко Р. Славейков" №46
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Икономически университет
бул. "Княз Борис І" №77, ъг. бул. "Цар Освободител"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
Местно значение
Сграда - детски дом
ул. "Генерал Колев" №41, ъг. ул. "Георги С. Раковски"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Сграда-детски дом
ул. "Генрал Колев" №45, ъг. ул. "Братя Миладинови"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Сграда - детски дом /Частна детска градина и ясла/
ул. "Радко Димитриев" №6
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Национално училище по изкуствата "Добри Христов"
ул. "Стефан Караджа" №34
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Сграда - детски дом - Детска градина "Теменужка"
ул. "Шейново" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Катедрален храм "Св. Успение Богородично"
пл. "Св. Св. Кирил и Методи"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Православен храм "Света Петка"
ул. "Георги С. Раковски" №36, ул. "Гененерал Колев", ул. "Братя Миладинови", ул. "Иван Драсов"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Католическа Църква "Свети Архангел Михаил"
бул. "Княз Борис І" №80, ъг. ул. "Македония"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Местно значение
Првославен храм "Св. Николай"
бул. "Княз Борис І", пл. "Св. Николай"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
Местно значение
Храм паметник "Св. Архангил Михаил" и камбанария
ул. "27-ми юли" №9
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
Местно значение
Храм "Св. Параскева"
ул. "8-ми ноември" №12, ъг. ул. "Презвитер Григорий"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Синагога на Сефарадите
ул. "Вардар" №5, ъл. ул. "Плиска"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
В риск
Частна - религиозни организации
-
Храм "Св. Атанасий"
ул. "Граф Игнатиев" №19
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Католическа църква "Безпорочно зачатие Св. Богородично"
ул. "Преслав" №41
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Джамия "Азисие Джениси"
ул. "Проф. Фредерик Ж. Кюри" №25
Единична НКЦ
Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Църква на адвентистите от седмия ден
ул. "Стефан Караджа" №31
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Синагога на Ешкеназите
ул. "Тича" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна - религиозни организации
-
Арменска църква "Св. Саркис"
ул. "Хан Аспарух" №15, ъг. ул. "Св. Климент"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Сграда на Арменско училище, в двора на Арменска църква "Св. Саркис"
ул. "Хан Аспарух" №15
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Храм "Св. Богородица Панагия"
ул. "Хан Крум" №19, ул. "Тича"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Църква "Св. Атанасий"
кв. "Виница", ул."Св. Атанасий"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Дизелова електроцентрала
ул. "Девня" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Фабрика "Христо Ботев"
ул. "Девня", 11 подрайон
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
В риск
Частна
-
Историческо ядро на Морската градина
бул. "Приморски", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис I", "Шокеров канал", Черно море
Групова НКЦ
Архитектурно-строителна; Парково и градинско изкуство НКЦ НКЦ,
Лошо
Изключителна държавна собственост
Национално значение
Централен вход на Морската градина - Пропилеите
бул. "Сливница", площада над бул. "Приморски"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска публична
-
Парк Паметник "Владислав Варненчик"
бул. „Янош Хуняди” № 55
Групова НКЦ
Историческа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
Национално значение
Централен гробищен парк
ул. "Академик Андрей Сахаров" №1
Групова НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска частна
-
Погреби в района на Варненската крепост
ул. "Барутен Погреб" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна частна
-
Сграда със специално предназначение
ул. "Вардар", ъг. ул. "Хан Омуртаг"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Складова база
ул. "Габрово" №6
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Складова база
ул. "Козлодуй" №9
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Сграда със специално предназначение
ул. "Преслав" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Герген чешма
ул. "Св. Св. Кирил и Методи", над кв. "Аспарухово"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна частна територия
Складова база
ул. "Софроний Врачански" №25, ъг. ул. "Габрово"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Съсобственост
-
Складова база
ул. "Хан Омуртаг" №22
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Пантеон на падналите в борбата против капитализма и фашизма /Могила- костница/
в района на Морската градина
Единична НКЦ
Историческа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
Национално значение
Университетската ботаническа градина - Варна
к.к. "Св. Св. Константин и Елена" - Екопарк
Единична НКЦ
Археологическа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
-
Паметник на Г. Димитров и В. Коларов, Хр. Кабакчиев и д-р Максимов
кв. "Аспарухово", м. "Карантината"
Единична НКЦ
Историческа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
Национално значение
Старият фар на нос Галата
кв. "Галата", Нос Галата
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна публична
-
Парк-паметник на българо-съветската дружба
кв. "Левски", м. "Турна тепе"
Единична НКЦ
Историческа НКЦ
Лошо състояние
Частна
Местно значение
Дворец "Евксиноград"
м-т "Евксиноград"
Групова НКЦ
Архитектурно-строителна; Парково и градинско изкуство НКЦ
Добро
Държавна публична
Национално значение
Палата на Варненска и Великопреславска Св. Митрополия
пл. "Св. Св. Кирил и Методи" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Гарнизонен Матроски клуб
бул. "Христо Ботев" №7
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна частна
-
Драматичен театър "Стоян Бъчваров"
пл. "Независимост" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Драматичен театър "Стоян Бъчваров"- Сцена Филиал
пл. "Независимост" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Хотел "Мусала"
бул. "Княз Борис І" №2, ъг. ул. "Мусала"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административна сграда
бул. "Княз Борис І" №3
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
Ансамблово значение
Административна сграда
бул. "Княз Борис І" №86
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
Ансамблово значение
Военноморски клуб
бул. "Мария Луиза" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административна сграда
бул. "Мария Луиза" №10
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Регионален исторически музей - Варна
бул. "Мария Луиза" №41, ул. "Антим І", бул. "Съборни", бул. "Сливница"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска публична
-
Военноморски музей - Варна
бул. "Приморски" №2, в района на Морската градина
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Аквариум - Варна /Институт по рибарство и аквакултури/
бул. "Приморски" №4, в района на Морска градина
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна частна
-
Административнa сграда
бул. "Сливница" №20, ъг. ул. "Петко Каравелов" №1
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Местно значение
Административно-търговска сграда
бул. "Сливница" №24, ъг. ул. "Опълченска"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
бул. "Сливница" №46
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Пощенска палата
бул. "Съборни" №42, ъг. бул. "Владислав Варненчик" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Юнашки салон
пл. "Митрополит Симеон" №3
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро - реставрирана 2018 г.
Общинска частна
-
Гранд хотел "Лондон"
пл. "Мусала" №1, бул. "Княз Борис І" №4
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
Местно значение
Приемно здание на Ж.П. Гара
пл. "Петко Р. Славейков" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Сграда на митницата
пл. "Петко Р. Славейков" №2
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Сграда - Областна дирекция на МВР
пл. "Сан Стефано" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Музей за нова история на Варна
ул. "8-ми ноември" №3
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска частна
-
Административна сграда
ул. "8-ми ноември" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Здравно заведение
ул. "Алеко Константинов" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-