Датировка

Средата - първата половина на IV век пр.н.е.

Информация

Обектът представлява най-старото фортификационно съоръжъние, открито до момента на територията на античния град Одесос. Датирано е от средата-първата половина на IV век пр.н.е. Откритата през 1987г. археологическа структура представлява крепостна стена с квадратна кула, чиято строителна технология е характерна за ранно-античния период – монументална конструкция със сух каменен градеж от външна и вътрешна лицева зидария и емплектон от ломен камък помежду им.  Дебелината на стената е около 3.80м., а кулата е с размери – приблизително 10м. на 10.50м.

Запазеният фрагмент от крепостната стена е дълъг около 50м. и е ситуиран сравнително успоредно на ул. „Архимандрит Филарет”. При проучването в края на 80-те години на миналия век е изследвана и заснета изцяло лицевата част на стената, а вътрешното й лице (към съществуващите сега сгради по ул. „Архимандрит Филарет” ) е останало непроучено.

В момента най-старата и смятана за най-ценна крепостна стена не е засечена на друго място в рамките на античния Одесос и въпросният обект е единственото материално свидетелство за укрепителните съоръжения на града от този период.

За съжалението техническото състояние на крепостната стена е доста лошо в момента. Намира се в границите на известната сред варненци „дупка”, която е със смесена собственост и функционира като платен паркинг години наред. Обектът не е социализиран, не е консервиран или реставриран, теренът е обрасъл с диви орехи и храстова растителност, в следствие на което се наблюдават частични разрушения в материалната му субстанция. Настояща инвестиционна инициатива в една част от имота ще осигури наложителната вече намеса и подобаващо отношение към тази така значима за Варна недвижима културна ценност. По предписание на Министерство на културата и НИНКН се предвижда пълно запазване на крепостната стена, консервация и реставрация и последващо експониране с обществен достъп.

Местоположение

бул. "Княз Борис I", Археологически резерват "Одесос", Варна

Културна пренадлежност

Елинистична култура

Проучване

1987г. - 1989г. - проф. Михаил Лазаров, Ив. Василчин

Техническо състояние

Лошо техническо състояние

Статут /описан в АКБ/

Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./

Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/

Г

Находки, експонирани в Регионален исторически музей Варна
No items found.

Актуални снимки

No items found.
Архивни снимки
No items found.

Архивни документи

No items found.

Подобни обекти

Могили

м-т Акчелар, р-н Приморски; м-т Джанавар тепе /Илан тепе/, р-н Аспарухово; м-т Гюндюза, р-н Галата;

Останки от римска кула - част от античната крепостна стена на Одесос - Варна

Между ул. "Цар Самуил" и бул. "Приморски"; Археологически резерват "Одесос", Варна

Византийска базилика /Джанавара/

м-т Джанавар тепе /Илан тепе/, р-н Арспарухово

Римски терми (големи)

граници- ул."Хан Крум", ул."Кап.I-ви ранг Добрев", ул."Граф Игнатиев", ул."Княз Диндуков", ул."Цар Калоян", археологически резерват Одесос, Варна

Част от крепостната стена на пл."Екзарх Йосиф"

пл. "Екзарх Йосиф", Археологически резерват "Одесос", Варна

Търсене
close
Търсете обекти по адрес, функция, автор...