Датировка
Средата - първата половина на IV век пр.н.е.
Информация

Обектът представлява най-старото фортификационно съоръжъние, открито до момента на територията на античния град Одесос. Датирано е от средата-първата половина на IV век пр.н.е. Откритата през 1987г. археологическа структура представлява крепостна стена с квадратна кула, чиято строителна технология е характерна за ранно-античния период – монументална конструкция със сух каменен градеж от външна и вътрешна лицева зидария и емплектон от ломен камък помежду им.  Дебелината на стената е около 3.80м., а кулата е с размери – приблизително 10м. на 10.50м.

Запазеният фрагмент от крепостната стена е дълъг около 50м. и е ситуиран сравнително успоредно на ул. „Архимандрит Филарет”. При проучването в края на 80-те години на миналия век е изследвана и заснета изцяло лицевата част на стената, а вътрешното й лице (към съществуващите сега сгради по ул. „Архимандрит Филарет” ) е останало непроучено.

В момента най-старата и смятана за най-ценна крепостна стена не е засечена на друго място в рамките на античния Одесос и въпросният обект е единственото материално свидетелство за укрепителните съоръжения на града от този период.

За съжалението техническото състояние на крепостната стена е доста лошо в момента. Намира се в границите на известната сред варненци „дупка”, която е със смесена собственост и функционира като платен паркинг години наред. Обектът не е социализиран, не е консервиран или реставриран, теренът е обрасъл с диви орехи и храстова растителност, в следствие на което се наблюдават частични разрушения в материалната му субстанция. Настояща инвестиционна инициатива в една част от имота ще осигури наложителната вече намеса и подобаващо отношение към тази така значима за Варна недвижима културна ценност. По предписание на Министерство на културата и НИНКН се предвижда пълно запазване на крепостната стена, консервация и реставрация и последващо експониране с обществен достъп.

Местоположение
бул. "Княз Борис I", Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Елинистична култура
Проучване
1987г. - 1989г. - проф. Михаил Лазаров, Ив. Василчин
Техническо състояние
Лошо техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г