Датировка
ІV-III век пр. Хр.
Информация

Тракийски могилен некропол, в момента попада в границите на Парк-Музей на бойната дружба 1444г. „Владислав Варненчик” и е съставен от две запазени могили. При извършване на изкопни работи за построяване на мавзолей на полско-унгарския крал Владислав III Ягело през 1935г., в една от могилите е открита тракийска гробница.

Запазените две тракийски могили са датирани от ІV-III в. пр. Хр. Сводът на гробната камера е построен от почти еднакви варовикови блокове без спойка от цимент, вар, хоросан или друг материал. Дромосът (предверието) е полуразрушен. Предполага се, че в гробницата е извършено погребение на тракийски вожд и неговата съпруга.

Легендите разказват, че на така наречената Владиславова могила, по време на сражението на 10.11.1444 г. султан Мурад II заповядал да се набучи на копие Сегединския мирен договор, за да покаже „клетвонарушението” от страна на краля. Днес в могилата същетвува мавзолей на крал Владислав III Ягело, където може да се види каменно копие на саркофага на загиналия край Варна крал. Той се намира над гробната камера от тракийския период.

Тракийската каменна гробница е в не много добро състояние, тъй като тежестта от изградения по-късно мавзолей влияе на градежа на гробницата. След обследване още през 2014г. се установява нуждата от укрепване на археологическата недвижимата културна ценност от национално значение.

Местоположение
Парк-Музей на бойната дружба 1444г. - "Владислав Варненчик", бул."Янош Хуняди" №55, Варна
Културна пренадлежност
Тракийска култура
Проучване
1932г. - В едната могила е открита гробница при извършване на изкопни работи за построяване на мавзолей на полско-унгарския крал Владислав III Ягело.; 1992г. - проф. Михаил Лазаров
Техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение /Д.В. 16/27.02.1968г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г