Датировка
Края на II век пр. Хр. - VI век сл. Хр.
Информация

Обектът „Южни римски терми” или познатите сред варненци „малки римски терми” е открит случайно при изкопни работи за жилищен блок през 1960г. Според археологическите материали на водещия археолог - Горанка Тончева от 1961г. първоначалната сграда е построена към края на ІІ и е просъществувала до V век. Вероятно през V – VI век. е била преустроена и разширена на север. Има данни, че южните терми са били използвани в периода III-VI век, когато Одесос, както и цялата римска империя преживяват упадък, а Северните терми са били разрушени и не са функционирали.

Откритата голяма правоъгълна обществена сграда е ориентирана север-юг, като заема пространство над 2 400 м2. Архитектурният комплекс се е намирал точно над морския бряг и е разположен на две тераси. Долната най вероятно е била съблекалня, от която по каменно стълбище се влиза в широк вътрешен двор (палестра), а оттам до повечето помещения – тепидариум, калдариум, фригидариум и др. Има данни, че при преустройството е била сменена и функцията на помещенията.

През 1961г. на североизток, непосредсрвено до термите е открита вана за избистряне на стъкло, датирана от V-VIв.  Тогава е разкопана и горната тераса на комплекса, където са открити постройки, датирани от III-II век.пр.н.е., за които има данни че са надстроявани с градеж с по-късни характеристики.

При разкопките са открити и много ценни движими културни ценности, които свидетелстват за културата на античния Одесос – накити, глинени лампи, амфори, над 450 бронзови монети, датирани от III-II век.пр.н.е. Интерес представляват оброчните релефи на тракийския бог-конник и тракийската богиня Бендида, мраморните поставки от статуи, плочи, изобразяващи седнала жена и Ерос, култуов съд, които свидетелстват за култовата функция на сградата в североизточната част на обекта  – светилище на тракийския бог-конник и тракийската богиня Бендида.

Обекта е социализиран, намира се в сравнително добро техническо състояние.

Местоположение
бул. "Приморски" №19, Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Антична култура; Римска култура
Проучване
1960г. - 1961г. - Горанка Тончева
Техническо състояние
Задоволително техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г