Година на построяване

Кратка информация

За момента няма точни данни за годината на построяване и автора на проекта. Конструкцията на сградата е масивна с носещи тухлени стени. Междуетажните подови и покривната конструкции са дървени. Основната сградата е двуетажна, с характерни за ориенталската архитектура засводени, с островръха сегментна арка, прозорци. Запазена е голяма част от оригиналната дървена дограма, която повтаря специфичната форма на отворите. От северозапад има едноетажно тяло с купол, служещо за преддверие, което първонално най-вероятно е било открито. В южна посока е имало друг имот, който е оформял ъгъла между улиците „Дунав” и „Цариброд”, със сграда, която по-късно е съборена. Така изгледът на джамията от юг, се формира от останалия след събарянето калкан. Бившият парцел сега е придаден към пространството на ул. "Цариброд". Върху него има късна двуетажна пристройка. Южната част на сградата се отличава от северната по липсата на корниз и опростени профили на прозорците. По фасадата е подменена част от оригиналната дограма, а запазената е дублирана с PVC такава.

Сградата е рядък и ценен представител на религиозната мюсюлманска архитектура от края на XIX в.- началото на XX в. във Варна. Характерно за оформянето на фасадите е примеса на неокласически елементи и ориенталски декоративен стил.

Необходимо е подробно проучване и документиране на сградата, оригиналната й структура и настъпилите във времето трансформации, както и извършване на оценка на типологичните характеристики и историческата й значимост.

Сградата не участва в композицията на малкия площад оформен от кръстовището на улиците „Дунав”, „Цариброд” и „Габрово”. Градоустройственото й значение е само по отношение на оформяне силуета по ул. „Дунав”.

Автор

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти