Година на построяване

1930 г.

Кратка информация

Сградата вероятно е построена в края на XIXв. През 1930г. по проект на арх. А. Франгя (арх. Антон Иванов Франгя, 1888-1969), се прави нейното преустройство и пристройка в рамките на тогавашната й функция на хотел „Преслав“. Сградата се намира на ъгъла на улиците „Цар Симеон I” (бивша „Гургулят”) и ул. „Преслав”. Разположена е на уличната регулация, на калкан към съседните два имота. Първоначалната сградата на бившия хотел „Преслав“ е била двуетажна, като на втория етаж отворите за прозорците са били засводени със сегментни каменни арки в стила на сградата на сегашния Държавен архив и тази на старата община (съществувала на мястото на сегашния пл. „Независимост“), за което свидетелстват архивни фото-картички от началото на XXв. Това позволява да се предположи, че е била построена както цитираните сгради, в края на XIXв. През 1930г. по проект на арх.Франгя е направено преустройство и пристойка към съществуващия вече хотел „Преслав“, за което свидетелства запазената архивна документация. На първия етаж, предназначен за дюкяни е направена пристройката към двора за кафене и кръчма; преработен е входа за хотелската част, като е изградено ново бароково двойно стълбище. На горния етаж са преработени в правоъгълни прозоречните отвори на фасадите към двете улици. Добавени са две санитарни помещения. Проекта е предвиждал скосяване на ъгъла на сградата, който впоследствие е реализиран заоблен. На ъгъла на сградата е акцентирано допълнително чрез поставянето на балкон и стъпаловидно оформяне на корниза. Новото оформяне на фасадите набляга на хоризонталитета: двата етажа са разделени с корниз, прозорците на хотелския етаж са обединени чрез корниз и декоративна мазилка на хоризонтални ивици. Своеобразен ритъм, в иначе дългите фасади, е въведен чрез оформянето на корниза на сградата със стъпаловидни елементи при барбаканите. Конструкцията на сградата е масивна, като е вероятно първоначалната структура е каменна. Пристойката от 1930г е с носещи тухлени стени. Оригиналните междуетажна подова и покривната конструкции са били дървени, като е нужно проучване за евентуално направени във времето реконструкции и преустройства. Подменена е изцяло дограмата на сградата, по фасадата и на покрива са монтирани безразборно множество разнородни по характер рекламни табели, първият етаж е облицован с керамични плочи.
Несъмнено сграда е ценен представител на обществените сгради на Варна от края на XIXв – началото на XXв, като специален интерес представлява първоначалната й функция на хотел. Необходимо е цялостно и подробно проучване на направените през годините вътрешни трансформации.В градоустройствен аспект сградата е част от историята на ул.”Преслав” и пл.”Независимост”. Тя бележи мащаба на застрояването от тази епоха.

Направената преработката на фасадата от арх. Франгя през 1930г. , от своя страна, е носител на чертите на прехода към стила на Mодернизма през 30-те години на XXв. и е интересна илюстрация на творчеството на архитекта.

Автор

арх. Антон Франгя

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

-

Категория

Адрес

Подобни обекти