Година на построяване

1954 - 55г.

Кратка информация

Обектът представлява комплекс от двадесет и четири единици, с предназначение за учебни корпуси, общежития и планетариум на курсантите от училището. Сградите с ценностни характеристики на недвижимо културно наследство са построени за учебната 1954-1955 г. Проектант е арх. Младен Денков от ПРОНО-София (Проектантска организация на народната отбрана). През 1957 г. пред входа на училището е поставен бюст-паметник на поета Вапцаров. Автор е скулптура Кирил Сивилев. През 1968г. и трите сгради са надстроени с по един етаж. През Октомври 1988 г., в двора на училището е издигнат деветметров монумент на Н. Й. Вапцаровс автор - проф. Димитър Даскалов. Архитектурната среда и благоустрояване са дело на арх. Михаил Янков. На 07. 12. 1988 г. бюстът – паметник на К. Сивилев е преместен от входа на училището на пл. „Мусала“, в градинката пред Дома на архитекта.

Сградите са с висока степен на автентичност и изцяло съхранени в оригиналния си вид. Същото се отнася за елементите на благоустрояването и озеленявянето.

За обекта е запазена оригинална строителна документация в пълен обем. Налице са архивни снимки от началото на строителството до сега.

В историческо отношение, комплексът е с много висока стойностна характеристика. Той е олицитворение на историята на морското образование в България. Кадрите на това учебно заведение са играли значителна роля в новата и най-нова история на страната. Историческите данни са съхранени и класифицирани, в архивите на администрацията на учебното заведение. Особено ценна роля в това отношение има Асоциацията на възпитаниците на Морско училище.

Пластично-художествения образ е консервативен и тържествен – отговарящ на характера на сградата. Архитектурата е неокласическа, както като общо обемно решение, така и като орнаментика. Средният ризалит на центаралната сграда, заедно с кулата, увенчана с шпил, са се превърнали в емблема на комплекса.

В градоустройствено отношение, комплексът представлява основен елемент на една от най-ярките и последователно проведени градоустройствени композиции на гр. Варна, включваща Висшето военно-морско училище, Двореца на културата и спорта и пантеона в Морската градина.

Във функционално отношение, комплексът е в максимално близка степен съхранен до нивото на оригиналните си функции. Именно като такъв, той има значим икономически потенциал и успешно се включва в културно-туристическата и спортна инвестиционна система на гр. Варна. Централната сграда, представлява впечатляващ силуетен завършек на въпросния комплекс.

Обекта се ползува с изключителна популярност в регионален, национален и международен план. Имайки предвид значението на Флота за развитието на гр. Варна в стопанско и обществено отношение, Морско училище –Варна, се превърна в един от символите на града, както като строителен факт, така и в смислово отношение.

Автор

арх. Младен Денков

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

държавна публична

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти