Година на построяване

1894 г.

Кратка информация

Чешмата е построена през 1894г. Изворът „Караач” е каптиран в съседния от изток имот. Названието „Караач теке” означава "гробницата при двата бряста". Чешмата е изработена изцяло от дялан варовик, коритото също е каменно. Състои се от цокъл и стебло завършващо с корниз. На върха на зидарията е поставен профилиран корниз. Под него има каменна плоча с плоска рамка и надписи „Н.Д.В.” и „1894”. Под плочата е оформена малка, островърха ниша. Близо до коритото е разположен чучура.

Чешмата продължава да работи и до днес, а водата е годна за пиене.

В историческо отношение, обектът е ценен с това, че представлява пример на благоустрояването на града и съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век. В градоустройствено отношение, е значителен елемент от благоустрояването на улицата.

Обектът има висока гражданска популярност сред лозарите в местността Сълзица и Соуксолар, с факта, че никога не пресъхва.

Автор

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти