Година на построяване

1928 г.

Кратка информация

За пръв път във Варна са направени постройки за морски бани през 1915 г. Били изградени две дървени постройки на дървени пилоти за мъжки и женски морски бани, на разстояние една от друга. Поддръжката на тези сгради била трудна и скъпа и към 1920 г., те вече не са съществували. През 1921 г., град Варна е обявен с правителствено постановление за курортен град. По това време, кмет на община Варна е Петър Стоянов (1923-1954). По негово настояване е взето решение за изграждане на Централните морски бани в сегашния им вид. Поръчката била възложена на чешката фирма „Пител Браузеветер”, която възложила проекта на видния варненски архитект М. Йорданов (арх. Манол Йорданов Стателов, 1877-1954 г.). Сградата е построена през 1928г., със застроена площ от близо 2000 кв.м. В централното крило е имало малък басейн и 66 вани за водолечение с топла минерална вода. Първоначално централното тяло е било едноетажно. По покрива му – така наречената централна тераса, е дежурял полицай, следящ мъжете от северната страна, да не спират и се заглеждат по жените в южната част. През 1930 г. бил разрешен достъпът на желаещите жени да посещават северната част, а от 1932 г. двата плажа стават смесени. По това време, централната тераса е покрита с метална конструкция на която са опънати тенти. Терасата се използва за сервиране на закуски и напитки. След 1954г., въпросната сграда е отдадена за разпореждане на СД „Търговия” – Варна. През 1972 г. по възлагане на СД „Търговия” – Варна, на централната тераса е изграден втори етаж, в който се разполага ресторант „Морска тераса”, изцяло обновен през 2015 г.

В стилово отношение, сградата е изградена в характерния за арх. Йорданов Сецесион, с влияние от новонавлизащото европейско течение Модерн. Имайки предвид предимството на функцията и следвоенното финансово състояние на града, сградата е доста пестеливо декорирана. През 2015 г. е извършено преустройство и реставрация на Централни морски бани (арх. Владимир Рачев) и на Северни морски бани (арх. Геогри Бачев).

Автор

арх. Манол Йорданов

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти