Година на построяване

Кратка информация

Не е известна годената на построяването на чешмата. Намирасе в местността "Гюндюза" в близост до пътя. В западна посока започва така нареченият Саръ баир (Жълтият баир). В района има следи от най-малко три чешми, които са разрушени в различни степен. Названието „Гюндюз чешме” означава Извор на деня. На чешмата е кръстена цялата околна местност „Гюндюза”. През 1970г. местността е прекръстена на „Боровец”, но варненци я наричат и до сега със старото име. От около 1975г. водата към чешмата е отбита и в момента не работи.
Чешмата е изградена от тухли и измазана отвън. Прилича на макет на възрожденска къща. Тялото е триделно, като в средата има засводена ниша по цялата височина. Коритото се намира пред централната ниша и заема една трета от общата и ширина. От двете страни на тази ниша има две малки ниши с кобилични завършеци. Композицията завършва с имитация на кобилична стреха, покрита с майсторски изработено каменно покритие. Близо до коритото в централната ниша е разположен чучура.

В историческо отношение, обектът е ценен с това, че представлява пример на благоустрояването на града. Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век, както в социало, така и в градоустройствено отношение.

Обекта и цалата околност имат висока гражданска популярност сред жителите в местността "Боровец".

Автор

Категория

Техническо състояние

в риск

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти