Година на построяване

1834 г.

Кратка информация

Чешма „Скеле Капу” е построена през 1834г. до лявата страна на пристанищните порти (Скеле капосу) на гр. Варна и е гледала към морето. През 1910г. е преместена близо до тогавашните женски бани. През 1925-26 г. отново е преместена в Морската градина, близо до входа и малко над стълбището към Централните бани. На сегашното си място – подпорния зид срещу северния плаж е монтирана само лицевата и страна. Датата на последното преместване не е известна. През 2001г. чешмата е основно реставрирана.

Чешмата е изработена изцяло от мрамор от елементи в къснобароков стил. Спазени са всички елементи и пропорции на йонийския композитен ордер. За база служи коритото на чешмата, над него има поставени две композитни колони със спирални кордони около телата и шарфове между волутите на капителите (йонейски капител по Дурм). Между тях, в правоъгълна ниша, има декоротивен елемент, завършващ с нископрофилна палмета. Характерно за обекта е, че над правоъгълната ниша, където в болшинството случаи има надпис, такъв липсва. Над колоните е разположен силно модифициран атнаблеман. Архитравът е сведен до пластичен корниз. Фризът е фланкиран с триглифи, със силно модифицирана флорална украса. Между тях има сляп люнет, също украсен с флорални елементи. Главният корниз е нископрофилен със зъборез. Над главния корниз са разположени три акротерия, като страничните са палметни, а средният – във формата на урна.

В историческо отношение, обекта е ценен с това, че представлява великолепен пример на благоустрояването на града. Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век.

В градоустройствено отношение, днес чешмата е съществен елемент от благоустрояването на крайбрежната алея.

Автор

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти