Датировка
Късноантичен период
Информация

Късноантичната фамилна гробница се намира на площад „Независимост”, между сградите на Регионален държавен архив и Съда. Открита е от Карел Шкорпил още в края на XIX век. Проучена и заснета е от археолога Милко Мирчев през 50-те години на XX век.

До момента няма намерен подобен аналог на територията на България. Гробницата е униклана със своята планова схема и конкретно с осемстенната гробна камера, покрита с купол. До нея се стига през тясно стълбище, което води до предверие, покрито със свод. В гробната камера  на всяка стена има симетрично разположени ниши с арки, в които се смята, че са стоели изображения на предците на погребаните. Това е доказателство, че гробницата е била фамилна.

В момента гробницата е в лошо, дори аварийно състояние, тъй като бе наводнена при ремонтни дейности на площада през 2015г. Вижда се само нейния вход, който стои заключен и чака по-добри времена, за да бъде гробницата реставрирана и социализирана.

Местоположение
м/у ул. "Шопен" и пл. "Независимост", граничи с Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Римска култура
Проучване
Края на XIX век - открита от Карел Шкорпил; 50-те години на XIX век - проучена от Милко Мирчев
Техническо състояние
Лошо техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г