Датировка
Късна античност
Информация

Експонираната днес късноантична гробница е открита през 70-те години на XX век, проучена през 2006г. от екип на РИМ-Варна (Христо Кузов, Теодор Роков). През 2011 г. Елена Пенчева и Христо Кузов правят спасителни проучвания, с цел реализиране на проект за консервация и реставрация и експониране на обекта.

Няма данни върху гробницата да е имало изградена могила, което е предизвикало хипотезите, че е била изцяло вкопана, но по-късното проучване доказва, че нейния свод и част от западната фасада са били над земята. Има правоъгълна плнова схема и полуцилиндричен свод. Ориентацията и е приблизително Изток-Запад. От западната страна се намира отворът, който е бил затворен с каменен капак със специфично сечение и желязна халка. Сводът е изграден от камъни и тухли, а пода е покрит с хоросанова замазка, положена върху чакъл. Стените отвътре са с грубо обработени камъни с хоросанова спойка. Според проучващите археолози Вероятно гробницата е фамилна и преизползвана за повече от едно погребение. Поради иманярските набези и факта че гробницата е била вече разкопавана, в нея няма намерени човешки останки или артефакти.

Днес обектът е реставриран, консервиран и експониран. Това е един от множеството археологически обекти открити на територията на Екопарка. Намерените монети и други движими културни ценности дават основание за хипотези, че районът е бил обитаван в дълъг период от втората четвърт на III век до  началото на VII в. Открити са множество движими и недвижими обекти на материалното културно наследство.

Местоположение
Университетска боаническа градина - Екопарк, Варна; к.к. "Св. Св. Константин и Елена"
Културна пренадлежност
Римска култура
Проучване
70-те години на XX век - открита; 2005г. - проучена от Христо Кузов, Катерина Соколова; 2006г. - проучена от Христо Кузов, Теодор Роков 2011г. - проучена от Христо Кузов, Елена Пенчева, и експонирана
Техническо състояние
Добро техническо състояние
Статут /описан в АКБ/
Национално значение /ПМС 1711/21.10.1962г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
А