Датировка

Изграден в края на ІХ и началото на Х век; Има данни, че е действал до ХVIII век

Информация

Раннохристиянският манастирски комплекс в местността "Караач Теке" край Варна е един от най-големите манастирски комплекси на Балканите. Открит е при археологически разкопки през 1921г. от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Комплексът е уникален по своята планова схема и размери. До момента няма открит аналог нито в българската, нито във византийската строителна традиция.

Съществуват хипотези, че е изграден в края на ІХ и началото на Х век от Княз Борис I - Михаил Покръстител и е посветен на Пресвета Богородица. Изследванията показват, че е действал до ХVIII век.
В манастирския комплекс проучващите археолози откриват голяма манастирска черква и огромна кула с параклис, значителен по големина скрипториум с площ от 400 кв. метра, библиотека, училище, монашески общежития, както и олтарна маса, ковашка работилница, български, сръбски, византийски, турски и венециански монети.

Катедралната църква е разположена в центъра на обширен двор и е от т. нар. атонски тип. Храмът притежава обемисти полукръгли ниши от север и юг, където при молитва се е събирало цялото монашеско братство. Сградата е украсена със стенописи и монументална каменна пластика. Край нея се развиват верижни помещения, строени с мекия и податлив на обработка варовиков камък - бигор. Пред постройките са оформени портици в два реда, открити към просторен двор.
Разкопките продължават и до ден днешен, а откритите движими културни ценности се намират в Регионален исторически музей – Варна.

Местоположение

м-т Караач теке, Варна

Културна пренадлежност

Българска култура

Проучване

1921г. - археологически разкопки на братя Шкорпил; 1940г. - 1945г. - Сергей Покровски; 1992г. - Милко Мирчев; 2016г. - проф. д-р Валентин Плетньов;

Техническо състояние

Задоволително - Обектът е несоциализиран; има достъп; в процес на проучване.

Статут /описан в АКБ/

Национално значение /Д.В. 66/1976г./

Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/

Г

Находки, експонирани в Регионален исторически музей Варна
No items found.

Актуални снимки

No items found.
Архивни снимки
No items found.

Архивни документи

No items found.

Подобни обекти

Останки от римска кула - част от античната крепостна стена на Одесос - Варна

Между ул. "Цар Самуил" и бул. "Приморски"; Археологически резерват "Одесос", Варна

Антична фамилна гробница, в градинката пред Регионален държавен архив - Варна

м/у ул. "Шопен" и пл. "Независимост", граничи с Археологически резерват "Одесос", Варна

Старобългарски укрепителен вал

Западната част на островната зона под моста; в парка на р-н Аспарухово

Част от улица от Римския Одесос с канал и шахта

бул."Княз Борис", пл. "Независимост", Археологически резерват "Одесос", Варна

Малки Римски Терми

бул. "Приморски" №19, Археологически резерват "Одесос", Варна

Византийска базилика /Джанавара/

м-т Джанавар тепе /Илан тепе/, р-н Арспарухово

Търсене
close
Търсете обекти по адрес, функция, автор...