Датировка
Края на V хил. пр.Хр. (4600г. - 4200г.)
Информация

Варненският Халколитен некропол е открит при случайни строителни работи в западната индустриална зона на Варна през 1972 г. Откритието и проучването се свързва с името на значимия археолог Иван Иванов, като в началото е било под ръководството на Михаил Лазаров.  Скоро откритието става сензация в съвременната историческа наука, която далеч прехвърля границите на България.

В резултат на проучванията досега са открити 294 гроба.  Документирани хиляди златни, медни, глинени, кремъчни, каменни и други предмети, голяма част от които и досега остават уникални за епохата си. Количеството на златото е изумително – близо 6кг, което повече от всички находки от тази епоха, открити в Европа, взети заедно. Разкопките не са завършили – все още не са разкопани около 30% от предполагаемата територия. Интересното е че основната част от движимите НКЦ, открити в некропола са били разпределени в четири гроба – 1, 4, 36 и 43. В тях са намерени и жезли, което е доказателство за власт и висока позиция в йерархичната структура на едно развито общество.

Въпреки, че археологическата находка продължава да бъде обект на проучвания и около него витаят още множество въпросителни и хипотези относно степента и формата на обществената организация, направените открития до момента доказват, че на това място е съществувала най-старата позната до момента високо развита европейска цивилизация. от този период.

Откритията от Варненския Халколитен некропол се намират в Регионален исторически музей – Варна.

Местоположение
Западна Промишлена зона, Варна
Културна пренадлежност
Култура Варна, Халколит (Енеолит - медно каменна епоха)
Проучване
1972г. - 1976г. - проф. Михаил Лазаров; 1976г. - 1991г. - Иван Иванов; (РК/АКБ) от - д-р Владимир Славчев
Техническо състояние
Задоволително състояние - Обектът е несоциализиран; с труден достъп; в зона, обрасла с растителност; Движимите НКЦ са експонирани в РИМ-Варна
Статут /описан в АКБ/
Национално значение /Д.В. 66/1976г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г