Година на построяване

1885 - 1890г.

Кратка информация

Няма информация за това, кога е построена сградата, кой е нейния поръчител ипроектант.

В архива на Община Варна имапроекти от 1933 и 1939 г. за построяване на летен ресторант на това място.Собственик по това време е била Екатерина Н. Провадалиева. Сега съществуващатасграда няма нищо общо с предвидените в одобрените проекти постройки. По всякавероятност, сега съществуващата сграда е по-късна. Дали собственика е останалсъщия, не е доказано. Сградата е разположена с югозападната си фасаданауличната регулация по бул. „Княз Борис I”, а с югоидточната – по бул.„Сливница”. Сградата има нисък цокъл и два етажа. Архитектурното решение насградата е елегантно. Фасадата по бул. „Княз Борис I” е триделна, а по бул.„Сливница” – от шест дяла. Между етажите, има плитък корниз над отворите напървия етаж и по-изявен корниз, на нивото на междуетажните конструкции.Сградата завършва с богато профилиран корниз със зъборез. Отворите на първияетаж са фланкирани с рустицирани пиластри. Рамките на прозорците на вторияетаж, придставляват пълен набор от елменти на класическия ордер, а именно –база, подпрозоречен корниз и пиластри поддържащи пълномерен пластиченантабеман. Ордерните елементи са изпълнени от камък. Към 80-те години на 20-тивек, в сградата се е помещавало Варненското шахматно дружество, което е заемалопървия етаж. Вторият етаж, се е ползвал за жилищни нужди. От това време сапървите намеси в плановата схема на обекта.

След 1982 г., сградата евключена в списъка на декларираните НКЦ на гр. Варна. През 2013г. сградата епреустроена изцяло за ресторант. Преди преустройството сградата е свалена отсписъка на декларираните НКЦ на гр. Варна. Премахнати са и последните следи отвътрешните стени на сградата. Извършена е грамотна фасадна реставрация. Подвете улични фасади са поставени търговски реклами, които са на верните места,но биха могли да бъдат леко редуцирани като размер.

Стилана сградата е неокласически. Личиси, че последната фасадна реставрация е реализирана с качествени материали.В градустройсвено отношение,сградата има особена роля навремеви репер в стилово и обемно отношение по отношение и на двата булеварда накоито е построена.

Не е известно, обекта да есвързан със значими исторически събития и личности.

Сградата има високагражданска популярност. Все ощеварненци я наричат „Щахдома”.

Автор

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна собственост

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти