Година на построяване

1927 г.

Кратка информация

Сградата е строена най вероятно в началото на 20-ти век. Съществува проект за надстройка от 1928г. с автор арх. Ст. Доков. За собственици са посочени братя Хаджолян. На първия етаж се е намирало всеизвестното фотографското студио на Ованес Хаджолян, което съществува от построяването си до 1972г. На вторият етаж е първото жилище на фамилията Хаджолян (семейството притежава още няколко къщи в града). Сградата има масивна носеща конструкция. Подовите и покривната конструкции са дървени. Сградата е ситуирана на уличната регулационна линия. В първоначалния проект по средата на партера е имало безистен, който води към двора, асиметрично от двете му страни са били разположени магазини, със собствени входове откъм ул.”Русе”. Входа за жилищната част е от южната страна- от двора. Вторият/жилищен/ етаж има характерната за това време вестибюлна схема. Жилищната част се състои от кухня и три стаи.
Към днешна дата сградата почти е запазила външния си вид. Търговската дейност е причина за многократното преустройство на партера през годините. Безистенът е затворен, целият партер е покрит с рекламни елементи, но жилищният етаж е в добро състояние, реставриран, дори може да се види автентичния надпис „Фотография”.

По време на дългогодишната си експлоатация, сградата е претърпяла многобройни преустройства, що се отнася до плановата схема на партера, така и по отношение на фасадата. По тази причина, е невъзможно да се възстанови оригиналното и разпределение, което намалява ценностните и характеристики в типологично и научно отношение.

От двуетажната фасада по ул. „Русе“, е запазена оригиналната третировка само на жилищния етаж. Фасадата е симетрична, триделна, като средния дял е оформен като леко изразен ризалит, като партерната част е оформена като портик. Той завършва със семпло профилиран корниз, подчертан със зъборез, под който е запазено оригиналното „лого“ на сградата. Двата странични дяла са по-широки, фланкирани с лизени по цялата височина. Полетата са декорирани със симетрични стъпаловидни отстъпи в дълбочина към прозорците. Жилищният етаж е завършен с двуделен корниз с правоъгълно сечение. Над него има ниска, гладка атика, като в средата е оформен стъпаловиден фронтон.
Липсват каквито и да е украсни елементи, може да се съди, че общата характеристика на стила е сецесион. Като цяло, композицията оставя чувство за сдържаност и достойнство.

В историческо отношение, сградата е значима с факта, че в нея се е помещавало първото професионално фотоателие на гр. Варна.
В градоустройствено отношение, ценностните и качества се състоят във факта, че тя е част от рамката на сградата на варненския Драматичен театър.

Автор

арх. Стоян Доков

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Галерия

No items found.

Архивни документи

No items found.

Адрес

Подобни обекти

Хотел „Преслав“

ул. „Цар Симеон I“ 1, Център, Варна

Морски бани

ул. "Капитан Г. Георгиев", Крайбрежна алея, Варна

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

ул. „Васил Друмев“ 73, Център, Варна

Гюндюз чешма

Автобусна спирка №880419 Р-Т БОРОВЕЦ, Варна

Чешма Скеле капу

ул. „Капитан Георги Георгиев“, р-н Приморски, Варна

Чешма Карач теке

м-т Сълзица, р-н Младост, Варна

Търсене
close
Търсете обекти по адрес, функция, автор...