Година на построяване

1927 г.

Кратка информация

Сградата е строена най вероятно в началото на 20-ти век. Съществува проект за надстройка от 1928г. с автор арх. Ст. Доков. За собственици са посочени братя Хаджолян. На първия етаж се е намирало всеизвестното фотографското студио на Ованес Хаджолян, което съществува от построяването си до 1972г. На вторият етаж е първото жилище на фамилията Хаджолян (семейството притежава още няколко къщи в града). Сградата има масивна носеща конструкция. Подовите и покривната конструкции са дървени. Сградата е ситуирана на уличната регулационна линия. В първоначалния проект по средата на партера е имало безистен, който води към двора, асиметрично от двете му страни са били разположени магазини, със собствени входове откъм ул.”Русе”. Входа за жилищната част е от южната страна- от двора. Вторият/жилищен/ етаж има характерната за това време вестибюлна схема. Жилищната част се състои от кухня и три стаи.
Към днешна дата сградата почти е запазила външния си вид. Търговската дейност е причина за многократното преустройство на партера през годините. Безистенът е затворен, целият партер е покрит с рекламни елементи, но жилищният етаж е в добро състояние, реставриран, дори може да се види автентичния надпис „Фотография”.

По време на дългогодишната си експлоатация, сградата е претърпяла многобройни преустройства, що се отнася до плановата схема на партера, така и по отношение на фасадата. По тази причина, е невъзможно да се възстанови оригиналното и разпределение, което намалява ценностните и характеристики в типологично и научно отношение.

От двуетажната фасада по ул. „Русе“, е запазена оригиналната третировка само на жилищния етаж. Фасадата е симетрична, триделна, като средния дял е оформен като леко изразен ризалит, като партерната част е оформена като портик. Той завършва със семпло профилиран корниз, подчертан със зъборез, под който е запазено оригиналното „лого“ на сградата. Двата странични дяла са по-широки, фланкирани с лизени по цялата височина. Полетата са декорирани със симетрични стъпаловидни отстъпи в дълбочина към прозорците. Жилищният етаж е завършен с двуделен корниз с правоъгълно сечение. Над него има ниска, гладка атика, като в средата е оформен стъпаловиден фронтон.
Липсват каквито и да е украсни елементи, може да се съди, че общата характеристика на стила е сецесион. Като цяло, композицията оставя чувство за сдържаност и достойнство.

В историческо отношение, сградата е значима с факта, че в нея се е помещавало първото професионално фотоателие на гр. Варна.
В градоустройствено отношение, ценностните и качества се състоят във факта, че тя е част от рамката на сградата на варненския Драматичен театър.

Автор

арх. Стоян Доков

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти