Година на построяване

1922 г.

Кратка информация

Сградата е строена презз 1922 г. за Иван Христов Шотов. Автор на проекта е известният варненски архиткт Дабко Дабков (арх. Дабко Петров Дабков – 1875-1945 г.). Ситуирана е на кръстовището на ул. ”Охрид” и ул. ”Цариброд”, на уличната регулация и на калкан със съседните сгради по двете улици. Състои се от изцяло подземен сутерен, висок търговски партер, един жилищен и един атиков етажи. Основната функция е търговската, поради което проектът е със заглавие „Доходно здание”. Сградата има масивна носеща конструкция, а подовите и покривната такива са дървени. Както и в оригиналния проект, на партерния етаж се намират търговски площи с отделни входове, а за жилищната част се влиза от ул.”Цариброд”. Жилищният етаж е с опростена планова схема и се състои от три стаи. Къщата има сегментиран ъглов еркер, завършващ с архитектурен елемент - кула. Намеси личат основно в партерния етаж, където са търговските площи. В жилищните етажи, освен остъкления балкон, сградата в голяма степен е запазила автентичния си вид.

Сградата е типичен представител на обектите със смесени функции в тази част на града, където търговията е едно от основните занятия на местните жители. Поради незначителните намеси, сградата има високи ценностни характеристики в типологично и научно отношение.
Сградата е характерна с голямото внимание към пластичното обемно решение, което е характерна черта на цялото творчество на арх Д. Дабков. Ъгловата кула, която е характерния елемент на сградата, не е изпълнена съгласно проекта, но независимо от увеличената и височина, тя стои като убедителен обемен акцент.

Декоративната украса е относително пестелива, но поставена майсторски и в пълно съответствие с проекта. За съжаление благоусторяването на парцела е напълно унищожено. Положителен факт е, че няма корекция на размерите на партерните отвори. Сдържаната декоративност и последователно проведената флорална тема в декоративното третиране, говорят за силно сецесионово влияние. Както във всеки свой проект, арх. Д. Дабков не се побира в рамките на един стил. Общото обемно решение над партера и формата на завършека на ъгловата кула, издават необароково влияние. Като цяло внушението е еклектично, в най-добрия смисъл на термина, композицията е майсторска и убедителна.

Не е известно сградата да е свързана със значими исторически събития.
В градоустройствено отношение, сградата заедно с останалите сгради от ул. „Цариброд”, е част от доста добре запазен ансамбъл от сгради от 20-те и 30-те години на 20-ти век.

Автор

арх. Дабко Дабков

Категория

Техническо състояние

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти