Година на построяване

1932 г.

Кратка информация

Сградата е построена през 1932 г. Собственик и проектант е арх. Ст. В. Попов (арх. Стефан Венедикт Попов, 1889-1956 г.). Сградата е първият пример на арх. Ст. В. Попов, едновременно като предприемач и проектант. Собственик на ъгловия парцел е сестрата на майка му - Сотира Стефанова. За нуждите на голямата сграда са закупени и два съседни имота. Първоначално, сградата е предназначена за хотел. Рекламирана е в пресата и на брошури като „Плаж Варна”. Към края на строителството, през 1933 г., по финансови причини, сградата е преустроена в жилищна, като жилищата са разпродадени. Построена е на уличната регулация и на калкан по страничната регулация от запад и юг. Има шест пълноценни етажа.

Сградата има масивна конструкция – железобетонни плочи и тухлени стени. Покривът е плосък. На партера има шест търговски помещения, три сервизни към тях и входно пространство на блока. На етажите има фоайе и по десет стаи със собствени бани. В сутерена има котел със склад, осем изби и пет сервизни помещения.

Извършен е ремонт на партера, като са променяни отворите и е изгубена симетрията на горната фасада. Рекламни елементи са закачени по целия партер и над него. Има закачени климатици, въздуховоди между етажите и всевъзможни снопове с кабели.

В типологично и научно отношение е ценен по-скоро проектът, отколкото строителната реализация. Проектиран е първият съвременен хотел в града с просторни общи части, сладкарница и ресторант в партера, локал в сутерена, приемен хол на всеки етаж и санитарни възли към всяка стая.

Сградата е ценна и като етап от развитието на архитектурата в града, с факта, че това е една от сградите, която с обема, функционализма и фасадното решение, налага основните постулати на модерната архитектура.

В техническо отношение, също има нововъведения, като централното парно и асансьора, който е специално внесен от Германия.

В градоустройствено отношение, играе роля на акцент на ъгъла на булевард „Приморски” и ул. „Граф Игнатиев”.

Както бе изяснено по-горе, историческото и значение е в посока, че обектът представлява етап в развитието на курортното дело в града, етап от стиловото развитие на варненската архитектура и пример за иновативност и модерно мислене.

Автор

арх. Стефан В. Попов

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти