Година на построяване

1911 г.

Кратка информация

Сградата е построена за Атанас Буров през 1911 г. от арх. Д. Дабков (арх. Дабко Петров Дабков, 1875-1945г.). Сградата се намира в двор и е свободно застроена спрямо съседните постройки. Основният подход е от двора. Състои се от висок цокъл, два етажа и таван. Сградата е с масивна конструкция. Подовете и покрива са с дървена конструкция. На партера има хол с три помещения. На етажа има четири сплани, слугинска стая и баня.

Фасадата откъм морето е съставена от три различно третирани обема. В левия има полукръгъл ризалит на един етаж с пет тесни, високи прозореца. На втория етаж ризалитът се превръща в тераса с ажурен метален парапет. Покривът на сградата е трискатен, с малка хоризонтална част и дървени конзоли. Вторият обем е верандата, която е на две нива с дървени кобилични арки и кръгли колони с декоративни фризове. Десният обем представлява трапецовидна кула с три прозореца, която е издигната над другите обеми и има красив двустепенен купол с шпил.

Извършен е ремонт на цялата сграда и фасадата е в прекрасно състояние. Сградата изглежда като на оригиналните чертежи на арх. Дабков.

Поради грамотната цялостна реставрация (включително интериора) и наличието на оригиналния проект, сградата е важно свидетелство в научно, типилогично и историческо отношение за историята и начина на организация на живота на една от най-значинимите и до днес фамилии, не само за Варна, но и в национален мащаб – фамилията на банкера Атанас Буров.

В стилово отношение, сградата е проектирана и изпълнена в не много разпространеното течение на сецесиона – национален романтизъм.
В градоустройсвено отношение, сградата, заедно с прилежащия благоустроен двор, е прекрекрасен пример за извънградска вила.

Автор

арх. Дабко Дабков

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти