Година на построяване

1937 г.

Кратка информация

Сградата е проектирана и построена на два етапа. Първоначалният проект е на арх. Стефан Венедикт Попов (1889–1956 г.). Строителството на първият етап е завършено през 1937 г. В оригиналния си вид сградата е била с висок партерен, два административни и висок тавански етаж. По протежение на бул. „Приморски“, е била със седем оси (до оста на сегашния главен вход, включително). През 1953г., по проект на арх. Ангелина Ванкова (арх. Ангелина Иванова Ванкова, род. 1923г.), таванският етаж е превърнат в терасен, с нормална височина. По продължение на бул. „Приморски“ са пристроени още 14 оси, с общата нова височина и ново крило по ул. „Вардар“, с дължина 25 м. Новото строителство е изцяло в стила на първоначалната архитектурна третировка. Удължаването на хоризонталния обем по бул. „Приморски“, прави композицията още по-изразителна и подчертава контрапункта на ъгловата кула. През 1980 г., сградата претърпява основен ремонт, който засяга само вътрешните и част.

Сградата е с висока степен на автентичност и въпреки по-късните намеси, изцяло е съхранила оригиналния си вид.
В историческо отношение, комплекса е с висока стойностна характеристика, тъй-като е свидетел на развитието на българското търговско корабоплаване и риболовен флот от възникването им до сега. Сградата има особено място в архитектурната история на гр. Варна, като една от първите представители на модерната архитектура в града.

Пластично-художественият образ, излъчва строга официалност, отговаряща на обществената функция на институцията, която представлява.

В градоустройствено отношение, комплексът е основен елемент от гаровия площад. Заедно с намиращия се от изток „Дом на транспортните работници" (сега "Морска администрация"), оформят убедително начало на бул. „Приморски“. Във функционално отношение, сградата е с максимално запазена автентичност. Именно поради това тя има значим икономически потенциал и успешно се включва в административно-инвестиционната система на клъстър транспорт във Варна.

Обектът се ползва с изключителна популярност в регионален, национален и международен план. От създаването си до днес, сградата на БМФ постепенно се е превърнала в един от символите на морския транспортен бизнес в града.

Автор

арх. Стефан В. Попов

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти