Година на построяване

Кратка информация

Оригиналната сграда е представлявала стара възрожденска къща, която е реставрирана и преустроена през 70-те години на 20-ти век за Музей на Възраждането. Автор на проекта е арх. Камен Горанов (арх. Камен Горанов Бебинов, 1925-1985 г.). Сградата е свободно стояща в голям собствен двор. Основният подход е от двора. Сградата е с първи етаж, който от север е вкопан почти изцяло, а откъм двора - от юг, е изцяло над земята. Над него има още един етаж. Сградата има масивна конструкция. От оригинала са останали части от първия етаж, а постройката над него е възстановка. Междуетажните конструкции и покрива са дървени, а стените - от тухла, гладко измазани и обрамчени с дървени сантрачи. В етажите е запазена оригиналната планова структура. Напълно е запазен обема и фасадно третиране на оригиналната сграда. Няма видими следи от нерегламентирани намеси и преустройства. Сградата е в много добро състояние и функционира като музей.

Независимо от факта, че голяма част от сградата е възстановка по оригинала, тя е представител на един от най-старите слоеве от архитектурата на града, а именно – черноморската възрожденска жилищна сграда от 19-ти век. Арх. Горанов е доайена на високо квалифицираните специалисти в областта на опазването на културното наследство. Независимо от някои компромиси в чисто научно и архитектурно отношение, които са плод на времето в което работи, неговите възстановени възрожденски сгради и до днес са устойчив пример на опазването през 70-те години на 20-ти век. В същата посока, дори и да има отклонение от оригинала и настоящите критерии за реставрация и опазване, комплекс „Музей на Възраждането – Варна” е материално свиделство за началото на политиката на опазване и охрана на архитектурното наследство на града.

Автор

арх. Камен Горанов

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

държавна частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти