Година на построяване

1965 - 1966 г.

Кратка информация

Сградата на казиното е построена през 1965-1966г. Проектант е арх. П. Минков (арх. инж. Панайот Стефанов Минков, 1918-1967 г.). Намира се в Морската градина в близост до входа от бул. "Сливница". Сградата е на два етажа, с голяма тераса на първия етаж, обърната към морето. Сградата е със железобетонов скелет и тухлени стени. В някои места са ползвани метални подпори. Фасадата е разделена условно на няколко елемента. Единият е масивния обем на самата зала на казиното, която представлява един правоъгълен паралелепипед на две нива. Откъм морето има голяма тераса, с голяма колонада на две нива, която тангира обема на казиното. Има парадна вита стълба от алеята към второто ниво на терасата. Много пъти е била променяна функцията както на залата, така и на терасата. При нерегламентирани намеси във времето са ичезнали значителна част от декоративните елементи по фасадата. За щастие, няма разрушавани обемни елементи. През 2016-17 г. сградата е изцяло реставрирана и осъвременена от арх. Тодор Даскалов. Днес тя функционира в пълния си блясък като ресторант и зала за събития.

Името „Казино” у нас има гражданственост на обществено пространство (в случая - ресторант) с голяма тераса в паркова среда, а не на сграда за хазартни игри, както е в други страни. В този смисъл, сградата на Варненското казино е типичен представител на нашите казина. Идентичен аналог е Морското казино в Бургас, което е регистрирана недвижима културна ценност.

В стилово отношение, сградата е изградена по принципите на модернизма, което е изцяло спазено и в проекта за реставрация.

В градоустройствено отношение, сградата е поставена на точното место по отношение подходи, изложение и изглед и е неотменен елемент на Морската градина.

Автор

арх. инж. Панайот Стефанов Минков

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти