Година на построяване

1961 г.

Кратка информация

Строителството на сградата "Дом на транспортните работници" започва на 18.04.1957 г. и завършва на 05.08.1961 г. Проектанти са арх. Панайот Минков (арх. инж. Панайот Стефанов Минков, 1918-1967 г.) и арх. Борислав Тодоров (арх. Борислав Иванов Тодоров, 1920-1977 г.). Строител е СП „Трансстрой – Варна". Сградата е отдръпната на 10 м. от уличната регулация и е свободно застроена спрямо съседните имоти. Основният подход е от булевард "Приморски". От към ул. „Граф Игнатиев” има второстепенен подход за захранване на сценичната част. Основното тяло е на четири етажа. Под цялата застроена площ има сутерен. Сградата е с масивен стоманобетонов скелет и тухлени стени. В предна част, към булеварда, преди преустройството от 2004г. е имало репетиционни, фоайета и библиотека с хранилище за 300 000 архивни едици на последния етаж. В перпендикулярното тяло на север, има голяма зала с 350 места, с гримьорни и репетиционни зали.

През 2004г. по проект на арх. Мариана Костова, сградата е реновирана и предната и част е преустроена за нуждите на Морска администрация. Извършеният ремонт обхваща основно южната част на сградата като фасадата е с незначителни промени. Вътрешните промени са много сериозни. Фоайето е преградено за кабинети и е затоврен достъпът до залата, която е в плачевно състояние. Сутеренът също е неизползваем.

В типологично отношение сградата представлава, като функция и структура, типична театрална сграда, единствената строена през този период в града.

Главната фасадата, към бул. "Приморски", има всички характеристики на тържествена приемна част, със своята симетричност и внимателно проведени пропорции от общия обем до детайла. Преустройството от 2004г. не е попречило на общото оригинално въздействие.

Сградата има значение в архитектурно отношение, като отличен примар на съвременно, модерно третиране на един класически архетип.
В градоустройствено отношение, играе важна роля в силуета на бул. „Приморски”.

Сградата има значение в архитектурно отношение, като отличен пример на съвременно, модерно третиранена класически архетип.
В градоустройствено отношение играе важна роля в силуета на бул.„Приморски”.

В историческо отношение, сградата е свързана с изключително важни, в регионален и национален мащаб, културни събития.

Автор

арх. инж. Панайот Стефанов Минков

арх. Борислав Тодоров

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти