Година на построяване

1975 г.

Кратка информация

Сградата е строена през 1975 г. за Културен център, за отговаряне на нуждитена няколкото фестивала с културна насоченост в град Варна. Проектът е дело на арх. К. Христов (арх. Косьо ИвановХристов, 1922-2014 г.) и инж. Хр. Колев (инж. Христо Иванов Колев, род. 1936 г.) Сградата е свободно застроена впарцела. Основният подход е откъм бул. "Сливница". Конструкцията ескелетно-монолитна. Покритието над голямата зала е проектирано със стоманениферми, предаващи усилията на стоманобетонов пръстен с диаметър 38 м.Вертикалният товар от опорния пръстен се предава на колони, като в зоната накинокабините стъпват върху наклонените ригели, носещи горната част натрибуните. Покритието над останалата част е тип "студен покрив" - сдвойна плоча. Парапетите на рампата към бул. "Сливница" са предвиденикато носещи греди. Останалата конструкция е традиционна - с греди и колони.Сградата включва кино-зала с 1000 места, малка зала с 320 места, разположенанад голямата, зала за конференции, сладкарница, снек-бар, канцеларии, както идве търговски зали с по 40-50 места. Фасадите са в модерен стил, а общия обем внушава монолитност. Наглавната фасадата към бул. "Сливница" е разположен главният вход. Наднего се издига сложната форма на обема, помещаващ залите с прилежащите имчасти. Вертикалното му членение се осъществява чрез процепи, рамкирани отиздължени детайли и запълненис декоративни решетки.

Агресивни рекламни елементиконкурират фасадната цялост. Необходимо е те да бъдат редуцирани.

Сградата е типична сграда скултурна насоченост от 70-те години на 20-ти век.

В научно отношение е ценна синовативната за това време планова схема, носеща конструкция и употребата наматериали в интериора и екстериора.

Вархитектурно отношение, сградата е свиделство за зряла и изключитерно успешнаработа на арх. Косьо Христов, в пълния смисъл на думата. Изключителномайсторски са вплетени работи на художествения синтез на видни художници идизайнери от национална величина.
В градоустройствено отношение,независимо от разликата във времето, обектът успешно се вписа в обкръжаващата среда, а именно – груповата недвижима културна ценност(архитектурен комплекс) – система от ансамбли по бул. „Княз Борис I” – бул.„Сливница”.
Обектът е свързан с всички значими култулни иконгресни събития от местен, регионален,  национален и дори международен мащаб.

Фестивален и конгресенцентър – Варна се ползва с изключително висока гражданска популярност.

Автор

арх. Косьо Христов

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти