Година на построяване

1888 г.

Кратка информация

Чешмата е построена през 1888г. в двора на тогавашното училище „Св. Климент” (сега – Търговска гимназия „Г.С.Раковски”). Изградена е изцяло от камък - местен варовик, с каменно корито. Била е захранвана с чугунени тръби от местността Франга Дере. Имала е три чучура – от изток, юг и запад. В момента чешмата е свързана с градската ВиК.

Състои се от цокъл, тяло и атика. На четирите страни на тялото, има по две плитки ниши. Долната е със сводест островърх завършек , като в долната му част се е намирал чучура. Горната ниша е малка, правоъгълна и носи надпис с годината на построяване. Тялото завършва с пластичен корниз. Атиката над него е пирамидална, богато профилирана и завършва с глобус, който по тогавашната хералдика е символизирал познанието.

В историческо отношение, обектът е ценен с това, че представлява великолепен пример на благоустрояването на града. Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век.

В градоустройствено отношение, чешмата е съществен елемент от благоустрояването на двора на училището.
По време на ремонта на Търговската гимназия през 2021 г., чешмата е реставрирана изцяло по проект на Ирина Ефтимова.

Автор

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти