Година на построяване

Кратка информация

Чешмата е построена преди 1898 г. Била е вградена в североизточния ъгъл на оградата на Девическата гимназия (сега – РИМ Варна). Сградата на Девическата гимназия е строена в периода 1892 – 1898 г. по проект на арх. П. Момчилов, а по това време, чешмата вече е съществувала. Изградена е изцяло от камък, с две каменни корита, като едното е било към двора на гимназията, а другото към улицата. В голям период от време, чешмата не е била действаща. През 1999 г., по инициатива на варненския археолог Иван Иванов, оградата е беше коригирана така, че чешмата да остане изцяло на улицата, извън парцела на РИМ-Варна. През 2000г., чешмата е реставрирана и захранена от пожарния водопровод на музея. Имаше е два чучура – от изток и запад. В момента те са премахнати и чешмата не работи.

Състои се от цокъл, тяло и атика. На четирите страни на тялото, има по една плитка ниша, с профилна рамка, с кобиличен завършек. В долната и част е разположен чучура. Тялото завършва с пластичен корниз. Атиката над него е пирамидална, богато профилирана и завършва с глобус, който по тогавашната хералдика е символизирал познанието. Аналогичен пример е и чешмата в двора на Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски".

В историческо отношение, обектът е ценен с това, че представлява великолепен пример на благоустрояването на града. Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век.

В градоустройствено отношение, чешмата е съществен елемент от благоустрояването на двора на бившата Девическа гимназия и по ул „Съборни”.

Автор

Категория

Техническо състояние

лошо

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти