Година на построяване

Кратка информация

Чешмата е построена на малко уширение на около 200 м на юг от голямата „Караач” - чешма. Названието „Караач теке” означава "гробницата при двата бряста". Изградена е изцяло от големи блокове дялан камък, с каменно корито, което е потънало в терена. Разположена е под стар, прекършен кавак. В горната част е издълбана плитка ниша в която е имало надпис, който сега липсва. В долната плоча има малка, островърха ниша. Близо до коритото е разположен чучура.

В историческо отношение, ценноста на обекта е свързана с неговата функция. Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век.

В градоустройствено отношение, е значителен елемент в благоустрояването на улицата.

През последната година на територията около чешмата е оформен паркинг и чешмата е затрупана, което възпрепятства нейното функциониране.

Автор

Категория

Техническо състояние

в риск

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти