Година на построяване

1907 г.

Кратка информация

Сградата е построена за вила на д-р Станчов през 1907 г. Сградата се намира в голям двор и е свободно застроена спрямо съседните постройки. Основният подход е от двора. Състои се от два етажа и атика. Сградата е с масивна конструкция. Подовете и покрива са изградени от дървена конструкция.

Фасадата откъм морето е съставена от няколко обема, които са били добавяни през годините. Най-левият е част от старата вила. Съставен е от покрита галерия на два етажа със зидани кобилични арки. На втория етаж са покрити частично от стрехата на нов покрив. Следващият обем в дясно е с трапецовиден план и има еркер на едната стена. Има по един прозорец на всяка фасета от фасадата. Следващият обем се чете като ново строителство и е на три етажа, като обхваща и старата атика. Това е стълбищна клетка. Най в дясно има двуетажна къща с по три прозореца на етаж с масивни каменни рамки. Този обем е свързан с топла връзка към стълбищната клетка. Извършен е ремонт на цялата сграда. Има достроена част между съществуващите постройки, която ги обединява в една сграда и играе ролята на комуникационен възел. Дограмата и покривът са подменени.

Фасадата е в добро състояние. Въпреки многобройните по-късни промени в плановата схема и общия обем на обекта, пoради наличието на оригиналния проект, сградата е важно свидетелство в научно, типoлигично и историческо отношение за историята и начина на организация на живота на една от най-значинимите и до днес фамилии не само за Варна но и в национален мащаб – фамилия Станчови.

В стилово отношение, сградата е проектирана и изпълнена в не много разпространеното течение на сецесиона – национален романтизъм.

В градоустройсвено отношение, обектът, заедно с прилежащия благоустроен двор, е прекрекрасен пример за извънградска вила.

Автор

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти