Година на построяване

1892 г.

Кратка информация

Чешмата се намира по продължение на ул. „Подвис”, на 250м в северна посока след кръстовището с бул. „Христо Смирненски”. „Аязма”, означава светена вода. Датата на построяването и се отнася към 1892г., според данни от архивни снимки на които личи годината и инициалите „Х.Д.Ч.” Към 2015г. надписите са изтрити. Изградена е изцяло от големи каменни блокове, с каменно корито, което е потънало в терена. Разположена е под стар, бряст. В горната част е издълбана плитка ниша в която е имало надпис, който сега липсва. В долната плоча има малка, островърха ниша. Близо до коритото е разположен чучура. Чешмата продължава да работи, като водата е годна за пиене.
В историческо отношение, е значима не само чешмата, но и мястото около нея. Всяка година, на деня на Св. Дух, тук се е провеждал събор, който се е наричал „Кокарджа панаир”. На този ден са се съвместявали православни и гагаузки религиозни ритуали. Вярвало се е, че водата е лековита. През 1892г. Варненския общиски съвет отчуждава части от съседните лозя, защото площадката около чешмата не е била достатъчна за поклонниците. В историческо отношение, обекта е ценен и с това, че представлява пример на благоустрояването на града.

Чешмите са били съществена част от градската култура на Варна през 18-ти и 19-ти век.

В градтоустройствено отношение, е значителен елемент в благоустрояването на улица „Подвис”.

Обектът има висока популярност сред гражданите на Варна. Много от тях предпочитат водата на Аязма чешма пред водата от градската ВиК мрежа.

Автор

Категория

Техническо състояние

задоволително

Собственост (преобладаваща)

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти