Година на построяване

втората половина на XIX в.

Кратка информация

Сградата е построена вероятно през втората половина на XIXв. Разположена на уличната регулация, с два странични калкана. В имота има разположени още две постройки. Сградата е построена с жилищно- търговска функция, като се състои от партер и основен етаж. За оригиналното разпределение няма архивни данни. Фасадата е симетрична, с четири засводени отвора на партера и пет отвора на етажа. Архивната фото-документация свидетелства, че достъпът се е осъществявал чрез два от отворите в партера, като вероятно към етажа е водело самостоятелно стълбище.

Каменният градеж с характерните засводени отвори, слънчевите розети и надписа на арабски над ключовия камък на централния отвор на втори етаж, позволяват да се допусне хипотезата, че сградата датира от втората половина на XIX в. През 70-80-те години на XX в. сградата е реставрирана и е включена в нова структура съвместно с модерна постройка с обществени функции. Достъпът вече не се осъществява директно от улицата. На мястото на някогашния дървен балкон е поставен балкон с бетонова настилка, стъпващ на метални релси, направена е нова дограма и метални решетки за прозорците. Конструкцията на сградата е с масивни носещи каменни стени. Оригиналните междуетажна подова и покривна конструкции са били дървени. Необходимо е проучване на направените конструктивни промени при реставрацията и адаптацията от 70-80 те година на XX в.

Сградата е представител на малкото запазени примери от типа каменни постройки с търговско-жилищен характер от втората половина на XIX в. Обектът е свидетел не само на архитектурната типолгия и език, но и на мащаба на застрояването от епохата. Значимостта й като единична НКЦ се съчетава с ансамбловото й значение за облика на ул. Дръзки от края на XIX в. и началото на XX в.

Автор

Категория

Техническо състояние

добро

Собственост (преобладаваща)

частна

Вид НКЦ

Статут НКЦ

Категория

Адрес

Подобни обекти