Датировка
Крепостна стена: Късна античност; Улица: Възрожденски период
Информация

През 2019г. бяха извършени спасителни разкопки на пл.”Йоан Екзарх”, познат сред варненци като Шишковата градинка. Проучването се наложи поради изпълнение на проект за благоустройство на зоната, част от цялостна инициатва за естетизация на градската среда.

В рамките на общо седем сондажа са разкрити археологически структури от различни епохи. Останските с най ранна датировка – късен елинизъм и ранно-римска епоха са регистрирани в югозападната част на площадното пространство. Разкрити са останките от крепостна стена – ситуирана в посоки Югоизток – Северозапад. Лицевата част на монументалната структура е изградена от напречно и надлъжно разположени квадри, по системата Биндер-Лойфер. За спойка на каменната зидария е използвана мазилкова смес – вар с добавка от натрошена строителна керамика. Вътрешното лице е оформено от по-малки, прецизно обработени камъни, а пространството помежду им е изпълнено с емплектон. Разкритият зид е бил силно увреден, но е реставриран и консервиран от екипа на РИМ-Варна.

В непосредствена близост до крепостната стена е разкрита улица, датирана от османския период (XVIII- нач. XIX век). Състои се от набити малки камъни , ограничени от бордюри от добре оформени дялани масивни камъни, като ширината на улицата варира между 2,70 – 2.90м. Налконът на уличното сечение е насочен към осевата линия, където също има поставени бордюрни камъни. Целта на наклона е събиране на дъждовните води в централен улей.Във вретикалния шкарп между двете археологически структури е открит питос, който също е експониран.

Над нивото на османската улица е открит керамичен водопровод, който според изследванията се отнася към възрожденския период.

В момента обектът е реставриран, консервиран и експониран под защитно покритие. Осигуряването на обществен достъп до обекта, го прави неразделна част от обновеното градско простраство и предоставя възможност на местните и посетителите на града да се запознаят с архитектурния облик на античния Одесос и османска Варна.

Местоположение
пл. "Екзарх Йосиф", Археологически резерват "Одесос", Варна
Културна пренадлежност
Крепостна стена: Късна античност - късно-елинистична култура; Ранно-римска култура; Улица - Възрожнески период; Османска култура
Проучване
2018 г. - разкрит от гл.ас. д-р Христо Кузов и Ася Стефанова; Реставрация - Милен Маринов
Техническо състояние
Добро техническо състояние; Социализиран обект;
Статут /описан в АКБ/
Национално значение- резерват /Д.В. 83/28.11.1975г./
Режим на опазване /съгласно чл.35 от НАРЕДБА №7/
Г