Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за Доходно здание на Акционерно дружество "Трудолюбие".

Автор
арх. Йосиф Хаджи Стоянов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес