Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Ив. Папанчев и Н. В. Папанчева.

Автор
инж. Златан Бръчков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Категория
Ансамблово значение
Адрес