Година на построяване
1922г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Атанас Буйнов - 1922г. - Построена от майстор-зидар Илия Буйнов.

Автор
инж. Стефан Сапарев
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес