Година на построяване
1926 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на братя Дончеви.

Автор
арх. Георги Костов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ: Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес