Година на построяване
1914 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на  Маринка Н. Христо Попова.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес