Година на построяване
1926 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на арх. Антон Франгя от самия него.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес