Година на построяване
-
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на д-р Атанас Куртев. Съществува проект за "черни стълби, закрит балкон и вернда" от 1926г., дело на арх. Манол Йорданов.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес