Година на построяване
1930 г. - проект / 1932 г. - построяване
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Коста Вангелов.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес