Година на построяване
1896 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Петър Енчев. Сградата е преустроена през 1930 г. от арх. Антон Франгя.

Автор
инж. Павел Каракулаков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес