Година на построяване
1906г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Никола Кънев - заслужил варненски юрист, политик, общественик и демократ. Вносител е на законопроекта за електрификация на град Варна.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес