Година на построяване
1911 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на арх. Манол Йорданов. Проектирана е от него самия.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес