Година на построяване
1899 - 1900 г.
Кратка информация

Проектирана за Хотел "Сплендид" на семейство Камбосеви. Пристроена и надстроена от арх. Дабко Дабков съответно през 1906г. и1928г. След 9.IX.1944 г. хотелът е преименуван на "Република".

Автор
арх. Дабко Дабков /пристройка - 1906г. и надстройка - 1928г./
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес