Година на построяване
1907 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на д-р Василаки Пападопуло.

Автор
арх. Атанас Несторов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес