Година на построяване
1881 г.
Кратка информация

* Сградата е представлявала търговски склад на братя Сивриоглу - търговци на текстил и колониални стоки. Табелата на обекта е на френски и гръцки език. През 1868г. във Варна регистрирано първото акционерно дружество "Румели", с клонове в Русе, Бургас и Балчик. В управителния съвет на дружеството влизали Янаки Буюклиоглу, Константин Буюклиоглу, Халил Ефенди и братя Сивриоглу.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес